KEREWIN CONSULT

licht op talent

Onze opdrachtgevers over Kerewin Assessments:


Bij APG is een nieuw leiderschapsmodel ontwikkeld, in het verlengde van een uitgebreide en ingrijpende herformulering van de missie en visie van ons bedrijf. Het hele management, van Raad van Bestuur tot afdelingsmanagers, is vervolgens getoetst aan dit nieuwe profiel. Een spannend traject, zowel voor APG als organisatie, als voor alle betrokkenen. Van ieder individu werd immers in een voor ons op maat gemaakt proces vastgesteld welke ontwikkeling nodig is om de gewenste koerswijziging succesvol tot stand te brengen. Maaike Klinkhamer stond centraal in deze ontwikkeling. Met diverse collega’s heeft zij methodieken ontwikkeld, de assesments gedaan, de ontwikkelboodschappen geformuleerd en de gesprekken van het management met individuele medewerkers begeleid. Kernwoorden in dit proces waren professioneel, de menselijke maat, integer en opbouwend. Voor mij als opdrachtgever was het een succesvol project en ook voor alle individuele deelnemers was dit traject zeer relevant. Het vertrouwen en de band die Maaike met de deelnemers opbouwde, werd geïllustreerd door de vraag van diverse deelnemers of Kerewin een blijvende rol kan spelen in hun ontwikkeling.
Gerard van Olphen, CEO APG

 

“Bij APG zijn we aan de slag gegaan met een visiegedreven verandering en daar binnen speelde het nieuwe APG leiderschapsprofiel een belangrijke rol. Kerewin heeft ons geholpen bij het opstellen van dit leiderschapsprofiel en vervolgens hebben alle leidinggevenden van APG, van Raad van Bestuur tot teamleiders, onder begeleiding van Maaike en haar collega’s een ontwikkelassesment gehad waarbij je persoonlijke profiel werd afgezet tegen het gewenste leiderschapsprofiel. Zelf heb ik ook een dag mogen deelnemen in een dergelijk ontwikkelassesment en de follow up daarvan. De dag van het assesment en zeker ook de follow up heb ik als een cadeautje ervaren. De professionele begeleiding van Kerewin heeft er mede toe geleid dat ik een mooie stap in mijn zelfbewustzijn heb gemaakt, een stap die ik zelf ook belangrijk vind in de veranderende wereld waarin ik mij begeef. Mezelf beter kennen, maakt dat ik gemakkelijker verbinding maak, ik zorg draag voor verandering en ook nog eens met de gewenste resultaten bijdraag aan de doelstellingen van mijn organisatie. Maaike heeft mij ook persoonlijk hierin begeleid en haar scherpe, natuurlijk en vertrouwde aanpak hebben de term ‘coaching’ voor mij naar een volgend level gebracht. Het heeft me een mooie stap vooruit gebracht!”

Raoul Willems, APG

 

Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo