KEREWIN CONSULT

licht op talent

Onze opdrachtgevers over Kerewin Assessments:

 

Maaike Klinkhamer heeft de afgelopen twee jaar Stedin succesvol ondersteund bij de ontwikkeling van de top 20 directeuren en managers. Door vanuit haar openheid en vakmanschap het echte gesprek aan te gaan met de Stedin-collega’s heeft zij voor iedereen een zeer helder en passend profiel geformuleerd. Maaike is zorgvuldig, professioneel en vooral duidelijk in haar spiegeling. Zij creëert vertrouwen bij de kandidaten, biedt een breed en persoonlijk (wandel)assessment waardoor de inzichten en uitkomsten als waardevol ontwikkelinstrument worden gezien en gebruikt. Daarnaast is ze een stevige, strategische gesprekspartner voor de RvB en RvC, om voor het geheel van de top-directeuren en -managers te bepalen welke ontwikkelingsrichting nodig is. Met de ondersteuning van Maaike als persoon, in combinatie met de diepgaande assessments, is Stedin in staat geweest afgelopen periode haar toplaag écht een stap vooruit te brengen. 

Janneke Gökemeijer, HR Directeur Stedin


Bij APG is een nieuw leiderschapsmodel ontwikkeld, in het verlengde van een uitgebreide en ingrijpende herformulering van de missie en visie van ons bedrijf. Het hele management, van Raad van bestuur tot afdelingsmanagers, is vervolgens getoetst aan dit nieuwe profiel. Een spannend traject, zowel voor APG als organisatie, als voor alle betrokkenen. Van ieder individu werd immers in een voor ons op maat gemaakt proces vastgesteld welke ontwikkeling nodig is om de gewenste koerswijziging succesvol tot stand te brengen. Maaike Klinkhamer stond centraal in deze ontwikkeling. Met diverse collega’s heeft zij methodieken ontwikkeld, de assesments gedaan, de ontwikkelboodschappen geformuleerd en de gesprekken van het management met individuele medewerkers begeleid. Kernwoorden in dit proces waren professioneel, de menselijke maat, integer en opbouwend. Voor mij als opdrachtgever was het een succesvol project en ook voor alle individuele deelnemers was dit traject zeer relevant. Het vertrouwen en de band die Maaike met de deelnemers opbouwde, werd geïllustreerd door de vraag van diverse deelnemers of Kerewin een blijvende rol kan spelen in hun ontwikkeling.
Gerard van Olphen, CEO APG

 

“Bij APG zijn we aan de slag gegaan met een visiegedreven verandering en daar binnen speelde het nieuwe APG leiderschapsprofiel een belangrijke rol. Kerewin heeft ons geholpen bij het opstellen van dit leiderschapsprofiel en vervolgens hebben alle leidinggevenden van APG, van Raad van bestuur tot teamleiders, onder begeleiding van Maaike en haar collega’s een ontwikkelassesment gehad waarbij je persoonlijke profiel werd afgezet tegen het gewenste leiderschapsprofiel. Zelf heb ik ook een dag mogen deelnemen in een dergelijk ontwikkelassesment en de follow up daarvan. De dag van het assesment en zeker ook de follow up heb ik als een cadeautje ervaren. De professionele begeleiding van Kerewin heeft er mede toe geleid dat ik een mooie stap in mijn zelfbewustzijn heb gemaakt, een stap die ik zelf ook belangrijk vind in de veranderende wereld waarin ik mij begeef. Mezelf beter kennen, maakt dat ik gemakkelijker verbinding maak, ik zorg draag voor verandering en ook nog eens met de gewenste resultaten bijdraag aan de doelstellingen van mijn organisatie. Maaike heeft mij ook persoonlijk hierin begeleid en haar scherpe, natuurlijk en vertrouwde aanpak hebben de term ‘coaching’ voor mij naar een volgend level gebracht. Het heeft me een mooie stap vooruit gebracht!”

Raoul Willems, Managing Director Business Improvement APG

 

“Bij APG willen we elke dag opnieuw écht het verschil maken. Zodat jij, jouw ouders én jouw kinderen een goed inkomen hebben. Nu, straks en later. Dat vraagt ook om een sterk leiderschapsteam met een bijbehorende cultuur en gedragingen. Vanaf de start van dit transformatieproces in 2016, is Kerewin hierin onze vertrouwde partner geweest. Met als basis een nieuw leiderschapsprofiel, is door Kerewin een voor APG op maat gemaakt selectie- en ontwikkelassessment ontworpen. Zonder uitzondering hebben ál onze (nieuwe) leidinggevenden sinds die tijd het leiderschapsassessment doorlopen. Zij werken met de uitkomsten van het assessment in de hand, waarin zowel de huidige performance als het potentieel ten aanzien van de leiderschapscompetenties worden weergegeven, continu aan hun persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Kenmerkend aan Kerewin is de diepgang van het rapport, de scherpte die wordt gezocht zonder de verbinding met de kandidaat te verliezen en de onverdeelde aandacht voor de kandidaat gedurende de assessmentdag. Indien het assessment selecterend van aard is, is Kerewin in staat – door het zijn van vertrouwd partner en de kennis die zij daardoor heeft van APG – de kandidaat in de context te plaatsen van de organisatie en het (nieuwe) team. Dat zorgt absoluut voor een waardevol advies.”  

Valerie van Spronsen, Head of Talent Development & Leadership APG

 

"Wij hebben de begeleiding vanuit Kerewin als zeer professioneel, bekwaam en zorgvuldig ervaren. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan het veranderproces binnen onze organisatie. De assessments en ontwikkelrapporten gaven een realistisch beeld weer. Kerewin Consult heeft oog voor de individuen, talenten en verschillen. De begeleiding van het partnerteam, de borging en de landing van het gewenste gedrag was kwalitatief goed. Ze doen hierbij een beroep op ieders, bewustwording, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en op het gezamenlijke resultaat. Ze werken op een zeer warme en respectvolle manier samen, geven opbouwende feedback en reflecties. Ze brengen waar nodig scherpte aan. Ik kan een samenwerking met Kerewin zeer aanbevelen." 

Lonney Geris, HR Directeur Joanknecht

Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo