KEREWIN CONSULT

licht op talent

Board evaluatie met 360 graden feedback

Kerewin ondersteunt organisaties bij het beoordelen van partners of bestuursleden met behulp van 360 graden feedback. Hiermee krijgen organisaties zicht op het functioneren van afzonderlijke leden van de raad van bestuur of van partners in een maatschap en worden verbeterpunten op het gebied van onder andere leiderschap, effectiviteit, communicatie en interactie in kaart gebracht. De 360 graden feedback-vragenlijst is maatwerk en wordt toegesneden op het leiderschapsmodel van de organisatie. 

 

Kerewin Consult heeft ervaring met deze vorm van evaluatie bij corporate organisaties, advocaten- en accountantskantoren. Zij kiezen voor een periodieke beoordeling van het functioneren van de bestuurders of partners om een lijn te kunnen trekken met de jaarlijkse beoordeling van de overige medewerkers. Wanneer iedereen binnen de organisatie - dus ook de leiders - worden beoordeeld, stimuleren zij het actief bezig zijn met ontwikkeling. Daarnaast is de 360 graden feedback een praktische en efficiënte tool voor de raad van commissarissen ten behoeve van hun jaarlijkse beoordeling van de raad van bestuur. 

 

Om het functioneren van de raad van bestuur en de partners systematisch in kaart te brengen en het proces efficiënt in te richten, is uniformiteit en standaardisatie in de visie van Kerewin Consult van groot belang. Onze board evaluatie ziet er als volgt uit:

 

 

Wilt u weten wat een board evaluatie voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact met ons op via: 035 – 2062566 / 06 – 21682627 of: assessment@kerewin.eu

 

 

Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo