KEREWIN CONSULT

licht op talent

Vlootschouw en opvolgingsmanagement

 

Bij Kerewin Consult merken wij dat raden van commissarissen steeds vaker actief betrokken zijn bij de inrichting van de organisatie. Ze willen inzicht hebben in de organisatie en de bemensing. Zij hebben meer dan voorheen behoefte aan een helder beeld van het leiderschapspotentieel dat aan boord is om de doelstellingen te behalen. Daarnaast willen zij weten welke kandidaten op termijn geschikt zijn voor een functie binnen de raad van bestuur. Kerewin Consult ondersteunt organisaties bij deze vlootschouw en opvolgingsvragen.

 

De basis voor deze management reviews wordt gevormd door de op maat gemaakte ontwikkelassessments van Kerewin Consult. Door van iedere directeur een nul-meting uit te voeren en kernachtig in kaart te brengen wat de belangrijkste kwaliteiten, aandachtspunten, potentieel en ontwikkelbehoeften zijn in het kader van het leiderschapsprofiel van de organisatie, ontstaat er een helder overzicht van de aanwezige en ontbrekende talenten in de organisatie. Zo worden ook afbreukrisico’s voor kritische posities zichtbaar.

 

De uitkomsten van de assessments worden in een bespreking met HR en de portefeuillehouder vanuit de RvB door Kerewin Consult toegelicht. Het verantwoordelijke RvB-lid geeft zijn visie vanuit de praktijk op de leidinggevende en ook de beeldvorming van HR wordt meegenomen. Vervolgens worden alle portefeuilles en leidinggevenden in de gehele RvB besproken. Zo komen we tot een vlootschouw en ontwikkelingsrichting die door de volledige RvB wordt gedragen en die de raad van commissarissen een helder beeld geeft van de bemensing, het potentieel en de ontwikkelbehoeften van de organisatie.

 

Met deze methode wordt opvolgingsmanagement een continu proces in de organisatie, waarmee opvolgers voor kritische posities kunnen worden geïdentificeerd, geselecteerd en ontwikkeld. Zodat zij klaar staan als er nieuwe posities moeten worden vervuld.

 

Meer informatie?

Neem contact op met Maaike Klinkhamer van Kerewin Consult via: 035 – 2062566, 06 – 21682627 of  assessment@kerewin.eu

Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo