KEREWIN CONSULT

licht op talent

Nieuws

Inzichten en inspiratie

Kerewin ontwikkelt haar diensten door wetenschappelijk onderbouwde methodieken uit de psychologie te bestuderen. Positieve psychologie is bijvoorbeeld een belangrijke inspiratiebron. Lees hier meer over onderzoek, nieuwe inzichten en mensen die ons inspireren.

 

Ja, ik ontvang graag de KEREWIN CONSULT nieuwsbrief

Name:
Naam*:
E-mailadres*:
Ik behoor tot de doelgroep:
*Verplicht in te vullen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 volgende pagina 
Kerewin Consult zet virtual reality in
Maandag, 20 mei 2019

Kerewin Consult zet virtual reality in

Kerewin Consult zet nu ook virtual reality (VR) in bij leiderschap assessments. Een VR-assessment is een innovatieve simulatie oefening waarin de deelnemer in een werksituatie wordt geplaatst en die ervaart alsof hij of zij er zelf bij is. De combinatie van virtual reality met bewezen assessment-methodiek opent nieuwe perspectieven voor leiderschapsontwikkeling.

 

Deelnemers aan een VR-assessment krijgen een VR-bril op en begeven zich dan in een realistische werksituatie. Hierin beleven zij de interactie van een groep mensen met verschillende rollen, belangen en karakters. Zij observeren het groepsproces door actief om zich heen te kijken en beoordelen het gedrag door het beantwoorden van vragen. Die antwoorden worden gescoord en verwerkt tot een rapportage met genormeerde resultaten. VR-assessment gaat daarmee zowel over individueel gedrag als over groepsprocessen.

 

VR-assessment is een zogenaamde Situational Judgment Test (SJT). In de literatuur wordt aan deze methodiek een aantal positieve kenmerken toegekend zoals: 

 

  • Hoge voorspellende waarde voor werk- en leerprestaties (predictieve validiteit)
  • Toegevoegde voorspellende waarde bovenop andere instrumenten (incrementele validiteit)
  • Deelnemers waarderen SJT's als leuk, fair en relevant (indruksvaliditeit)
  • Weinig score verschillen tussen meerderheids- en minderheidsgroepen (adverse impact)

 

Deze gunstige eigenschappen gelden in versterkte mate voor SJT's met video in plaats van tekst omdat deze geen beroep doen op leesvaardigheid en realistischer zijn. Virtual Reality gaat wat dat betreft weer een stap verder dan gewone video. Naar VR-assessment is onderzoek gedaan in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek zijn positief en ondersteunen de betrouwbaarheid en validiteit. Bovendien bleek uit evaluatieonderzoek dat VR-assessment door deelnemers wordt gewaardeerd als relevant, duidelijk, realistisch, herkenbaar en innovatief.

 

Onderstaande video geeft een indruk van het VR-Assessment. Als deze op een plat scherm wordt bekeken, kun je om je heen kijken door het beeld  te verslepen. Als de video op een telefoon wordt afgespeeld en deze in een kartonnen VR-bril is plaatst, wordt de VR-ervaring duidelijker. Vergeet niet om de video eerst in de cardboard-modus te zetten. 

 

Bekijk de video hier: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=caSwL6IlKkk

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Kerewin Consult via: 035 - 2062566 of assessment@kerewin.eu

lees verder 
Inspiratiesessie over leiderschapsontwikkeling
Woensdag, 15 mei 2019

Inspiratiesessie over leiderschapsontwikkeling

Het borgen van de ontwikkeling van leiderschap moet hoger op de agenda in veel organisaties. Die conclusie trokken de deelnemers aan de eerste Inspiratiesessie van Kerewin Consult. Vaak komt het onderwerp pas op tafel als het te laat is. Het is dus zaak om de noodzaak veel eerder onder de aandacht te brengen. 

 

Kerewin Consult ontwikkelde een praktisch stappenplan voor organisaties die duurzaam aan de slag willen met de ontwikkeling van het management. Tijdens de Inspiratiesessie deelde Maaike Klinkhamer - oprichter en directeur van Kerewin Consult - haar inzichten over het belang van de ontwikkeling van leiders met negen HR-directeuren, managers en zelfstandige HR-adviseurs.

 

Maaike: "Mijn grote wens is om organisaties op dit punt echt verder te helpen. Wij willen niet alleen een mooie ontwikkeldag organiseren voor het management. Het is van groot belang om die leiderschapsontwikkeling vervolgens te borgen in de organisatie. Dat betekent dat dit onderwerp een vaste plek moet krijgen in de dagelijkse praktijk van leiders." 

 

De Inspiratiesessies van Kerewin Consult zijn gericht op ervaren, ontdekken en leren. Wilt u deelnemen aan de volgende discussie om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen? Dat kan. De volgende sessie wordt gehouden op donderdag 3 oktober van 16.00 tot 18.30 uur. Bent u geïnteresseerd? Laat ons dat dan graag per mail weten: assessment@kerewin.eu

lees verder 
Cedeo-erkenning voor Kerewin Consult
Maandag, 29 april 2019

Cedeo-erkenning voor Kerewin Consult

Kerewin Consult is sinds kort Cedeo-erkend. Dat betekent dat accountants die een traject bij ons volgen, hiervoor PE-punten krijgen. Kerewin Consult kreeg de hoogst mogelijke erkenning en is hiermee een door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkende onderwijsinstelling. Hiermee bieden wij een kwaliteitsgarantie met toegevoegde waarde voor de ontwikkeltrajecten.

 

Accountants moeten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE) activiteiten is daarom verplicht. Accountants moeten minimaal 20 PE-punten per jaar halen. Bedrijven die het Cedeo-keurmerk hebben, mogen PE-punten geven aan de accountants die daar een opleiding of traject volgen. Voor accountants is het daarmee aantrekkelijk om een traject te volgen bij een instelling als Kerewin die het Cedeo-keurmerk heeft.

 

Cedeo is een onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Organisaties met een Cedeo-erkenning worden opgenomen in een openbaar register. Cedeo is onderdeel van Lloyd’s Register, een mondiale autoriteit op het gebied van certificeren, kwaliteit en veiligheid.

 

Kijk voor meer informatie op www.cedeo.nl

lees verder 
'Meten op de man' met Big Data
Donderdag, 25 april 2019

'Meten op de man' met Big Data

Ook in de assessmentwereld raakt de term Big Data steeds meer ingeburgerd. Maar wat moeten we met al deze informatie? Welke data hebben een voorspellende waarde? Wat zijn recente ontwikkelingen op dit gebied en hoe kunnen we gebruik maken van Big Data in assessments? 

Alles over Assessments, het platform voor de assessment branche, organiseerde onlangs een expertsessie over dit onderwerp. Het platform initieert regelmatig dit soort sessies om verbinding te leggen tussen de wetenschap en de praktijk. Een waardevolle manier om in contact te komen met het werkveld en om kennis te delen.

Deze sessie stond bol van termen als algoritmen, fold cross validation en convolution en zoomde in op een mooi praktijkvoorbeeld van de NS. Deze organisatie is de verzuimpercentages gaan vergelijken met het aantal opgenomen vakantiedagen en dat leidde tot waardevolle inzichten. Door data op deze manier te vergelijken, kun je patronen herkennen en dat kan weer leiden tot voorspellingen over bijvoorbeeld het ziekteverzuim. 

 

Ward van Breda (Lead Data Scientist) en Jean-Paul Lucassen (Lead People Analytics) bespraken ook nieuwe methodes om data te verzamelen die kunnen worden ingezet bij assessments. Zo kan de stem iets zeggen over hoe zenuwachtig iemand is en kan uit geschreven tekst de mate van sentiment worden herleid. Door het inzetten van deze nieuwe meetinstrumenten kunnen competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van een functie nog beter worden gemeten. Lucassen gaf wel aan dat deze instrumenten de persoonlijke gesprekken tijdens het assessment niet vervangen. Op termijn zouden ze echter wel aanvullend kunnen zijn om te bepalen of iemand geschikt is voor een functie of past binnen de cultuur van een bedrijf. 

 

Kortom, een schat aan mogelijkheden, al zijn er deze middag ook kritische geluiden te horen. In hoeverre zijn deze nieuwe meetinstrumenten namelijk valide? Hoe zorg je dat je de juiste informatie selecteert? En bestaat, door voorspellingen te maken op basis van data uit het verleden, niet de kans dat nieuwe ontwikkelingen over het hoofd worden gezien? In hoeverre je als assessmentbureau ook besluit gebruik te maken van Big Data, over één ding zijn de sprekers en deelnemers het unaniem eens: “Meten op de man, daar zijn data én psychologen voor nodig”. 

lees verder 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 volgende pagina 
Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo