KEREWIN CONSULT

licht op talent

Nieuws

Inzichten en inspiratie

Kerewin ontwikkelt haar diensten door wetenschappelijk onderbouwde methodieken uit de psychologie te bestuderen. Positieve psychologie is bijvoorbeeld een belangrijke inspiratiebron. Lees hier meer over onderzoek, nieuwe inzichten en mensen die ons inspireren.

 

Ja, ik ontvang graag de KEREWIN CONSULT nieuwsbrief

Name:
Naam*:
E-mailadres*:
Ik behoor tot de doelgroep:
*Verplicht in te vullen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 volgende pagina 
Heeft u al knowmads in dienst?
Woensdag, 9 oktober 2019

Heeft u al knowmads in dienst?

Een knowmad is iemand die werkt vanuit een leergierige en nieuwsgierige houding en die continu leert, online actief is en sociale technologie doelgericht inzet. Investeren in knowmadisch werken kan organisaties veel opleveren. Alleen al omdat deze medewerkers continu werken aan hun ontwikkeling.

 

Knowmads werken doelgericht, maken zichtbaar waar hun interesses liggen, gaan werkrelaties aan, kijken af en brengen interessante ideeën van buiten naar binnen. Ze weten die ideeën bovendien te verbinden aan vraagstukken in hun eigen praktijk en maken zo nodig een nieuwe vertaling daarvan. Knowmadisch werken levert dan ook meer snelheid in werken op en ook dat komt de organisatie ten goede.

 

Hoeveel een professional investeert in zijn of haar ontwikkeling, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leercultuur in de organisatie. Een belangrijk element van die cultuur is het stimuleren van zelfsturing, autonomie en het aanwakkeren van intrinsieke motivatie. Het gaat erom dat ze zelfstandig kunnen zijn, eigen afwegingen kunnen maken, eigen praktijkkennis en opvattingen kunnen onderzoeken, hun eigen weg kunnen kiezen.

 

Knowmads gedijen in een omgeving die hen ondersteunt in het werken vanuit hun talenten en met veel autonomie. Start bij het talent van mensen en organiseer het werk daaromheen. Dat kunnen ze prima zelf. Dat doen ze buiten hun werk immers ook. Knowmads hebben een sterke focus op het doen van goed werk. Ze sturen zelf aan op kwaliteit vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doen dit vanuit een autonome positie.

 

Geïnteresseerd in dit onderwerp? Kijk eens op de website van de Knowmads Business School in Amsterdam: www.knowmads.nl

lees verder 
Congres Positieve Psychologie
Maandag, 7 oktober 2019

Congres Positieve Psychologie

We worden het gelukkigst van goede relaties. Betekenisvolle relaties maken ons leven langer, gelukkiger en gezonder. Warme, vertrouwensvolle relaties met anderen, bezig zijn met het welzijn van anderen en begrip voor het geven en nemen in menselijke relaties zijn essentieel als je je eigen potentieel wilt realiseren. Om die reden staat het Congres Positieve Psychologie dit jaar in het teken van Dynamiek in relaties. 

 

Positieve psychologie is een belangrijk fundament onder de werkwijze van Kerewin Consult. Deze stroming binnen de psychologie legt de nadruk op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Positieve psychologen doen onderzoek naar omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen. Denk daarbij aan onderzoek naar succes, geluk, plezier, welbevinden, vriendschap, empathie en liefde.

 

In een gevarieerd aanbod van sessies brengt het congres op 29 november positieve relaties tot onszelf, anderen, organisaties en de maatschappij in beeld en biedt handvatten hoe zelf positieve relaties te onderhouden of hoe cliënten te begeleiden in hun relaties met anderen. Sprekers zijn onder anderen Danielle van Ameijde, Herman Steensma, Leo Bormans, Esther Kluwer en Ger Keijsers. Leo Bormans sluit de dag af met het inzicht dat menselijke relaties en ons geluk delen met andere mensen ons het gelukkigst maakt. 

 

Het congres op 29 november wordt gehouden in Congrescentrum De Reehorst in Ede. Kijk hier voor meer informatie: https://www.positievepsychologiecongres.nl

 

lees verder 
Werken om vitaal te blijven
Donderdag, 3 oktober 2019

Werken om vitaal te blijven

“In Nederland praten we elkaar aan dat werken de hel is en pensioen de hemel. Mensen tellen de dagen af tot het pensioen. In Denemarken is die mindset totaal anders", aldus hoogleraar Rudi Westendorp van het Center for Healthy Aging in Kopenhagen. Hij is voorstander van een flexibele pensioenleeftijd en doorwerken op latere leeftijd. Dat geeft in zijn visie niet alleen structuur, maar daagt ook uit en prikkelt creativiteit: wie vitaal wil blijven en langer gezond, moet op een of andere manier aan het werk blijven.

 

Westendorp: "Ga eens met mensen praten over hun werk. Een aantal baalt, maar voor velen is werken hun leven. Het moet daarom niet gaan over die éne pensioenleeftijd, het draait erom dat we met de juíste leeftijd met pensioen gaan. Nu komt het pensioen voor sommigen te laat, voor anderen te vroeg. Die one-size-fits-all-tactiek moet van tafel.”

 

Dagblad Trouw heeft een groot onderzoek laten uitvoeren onder deze doelgroep, die ook wel wordt gezien als een nieuwe bevolkingsgroep: de Young Elderly Persons (yeps). I&O Research voerde het onderzoek uit. De periode tussen het pensioen en het moment dat mensen afhankelijk worden van zorg, is de afgelopen jaren spectaculair verlengd. Er wordt inmiddels gesproken over een ‘derde levensfase’, tussen volwassenheid en echte ouderdom in. Vroeger gingen we na ons pensioen nog vijf jaar een sigaar roken of in het park zitten en dan was het wel gedaan. Maar tegenwoordig lonkt eerst nog een nieuwe loopbaan of een héle lange vakantie, van soms wel twintig jaar, waarin we gemiddeld gezonder zijn, rijker en hoger opgeleid.

 

Een belangrijk advies voor deze groeiende groep: neem de regie over je pensioen. Bedenk hoe je als ‘yep’ je leven vitaal en zinvol houdt. Gewoon doorwerken, betaald of onbetaald, kan daarbij helpen. Als je er maar vrijwillig voor kiest!

lees verder 
“De mens heeft behoefte aan cultuur”
Vrijdag, 27 september 2019

“De mens heeft behoefte aan cultuur”

Cultuur is van levensbelang, stelt Rob Riemen, oprichter-directeur van het Nexus instituut. “Het menselijk wezen heeft behoefte aan cultuur. Waarom delen we zo geestdriftig boeken, films of liedjes uit aan vrienden of geliefden? Omdat we onszelf erin herkennen. Je hebt de wereld van de reflectie en de ideeën nodig om te kunnen nadenken over jezelf en de wereld.”

 

Ook bij Kerewin laten wij ons inspireren door de activiteiten van het Nexus instituut, dat dit jaar 25 jaar bestaat. Het instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang, om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en vorm te geven aan het cultuurfilosofische debat. Aan het instituut zijn gerenommeerde filosofen, kunstenaars, wetenschappers en politici als George Steiner, Mario Vargas Llosa, John Maxwell Coetzee, Sonia Gandhi en Susan Sontag verbonden.

 

Riemen: “Socrates zei het al: een leven dat niet is gebaseerd op zelfonderzoek – cultuur dus – is niet de moeite van het leven waard. Wat de meeste mensen vandaag cultuur noemen, is escapisme. Kitsch. Het verschil tussen die twee is dat het eerste draait om kwaliteit en het tweede om kwantiteit. In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben we ons hele morele, intellectuele en geestelijke waardestelsel – lees: de idee Europa – aan de kant geschoven voor een set van commerciële waarden. Het gaat om efficiency, productivity, profit… Kun je er een algoritme op loslaten? Hoeveel euro is het waard? Hoeveel likes krijgt het?”

 

Waar gaat het dan wel om?

“Om wat je levensvervulling is. Voor mij is dat de abstracte wereld van de ideeën en de literatuur geworden. Maar dat is niet zaligmakend. Onze buur was een klein boertje, hij had een weide met vier koeien erin. Die man was de koning te rijk. Kwaliteit, daar draait het om. Wat dat precies is, dat kun je moeilijk onder woorden brengen. Maar iedereen weet wel wie een echte vriend is, wat echte liefde is. Het zou goed zijn als iedereen ook zou weten dat er geen groter geluk is dan slagen in iets wat je eerst niet kon. Spinoza had verschrikkelijk gelijk toen hij schreef: al wat excellent is, is even moeilijk als zeldzaam. Laat je niet gek maken wanneer het moeilijk wordt. Doe waarin je gelooft. Je leven zal moeilijk zijn, ja. Maar wél betekenisvol.” 

 

Laat je via deze link ook inspireren door het Nexus instituut.

 

lees verder 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 volgende pagina 
Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo