KEREWIN CONSULT

licht op talent

Nieuws

Inzichten en inspiratie

Kerewin ontwikkelt haar diensten door wetenschappelijk onderbouwde methodieken uit de psychologie te bestuderen. Positieve psychologie is bijvoorbeeld een belangrijke inspiratiebron. Lees hier meer over onderzoek, nieuwe inzichten en mensen die ons inspireren.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende pagina 
Bestuurders en de zachte kant van leidinggeven
Vrijdag, 8 februari 2019

Bestuurders en de zachte kant van leidinggeven

Een ontwikkelassessment biedt belangrijke inzichten. Maar hoe zorg je ervoor dat de ontwikkeling die je wil doormaken op de agenda blijft in alle hectiek van het dagelijks werk? In de visie van Kerewin Consult moeten ontwikkelassessments direct gevolgd worden door intervisie en coaching. Dan houd je de ontwikkeling levend. En dat is zeker van belang als het om de menselijke, zachte kant van het leidinggeven gaat. Zoals leren omgaan met emoties, openstaan voor de ander en goed afstemmen door te luisteren, samen te vatten en open vragen te stellen. En ook momenten van reflectie inbouwen en regelmatig vragen om feedback. Dit is voor bestuurders vaak nieuw gedrag. Dat veel oefening vergt. Interessant is daarom onderstaand onderzoek.

 

Uit Amerikaans onderzoek van adviesbureau Egonzehnder blijkt dat CEO’s zich vaak goed voorbereid voelen op de zakelijke kant van hun baan. Over de menselijke kant van leidinggeven en het tonen van hun eigen emoties, kennen zij tal van onzekerheden. Meer dan 400 CEO’s uit verschillende industrieën en landen werden ondervraagd over hun ervaringen in hun huidige positie. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat CEO’s vaak worden ondervraagd over hun prestaties, maar niet over de menselijke kant van hun vak. Nu blijkt dat veel CEO’s zich daar onvoldoende op voorbereid voelen.

 

Opvallend is dat vooral de ‘zachte’ kant van het leidinggeven aan een grote organisatie de bestuurders zwaar lijkt te vallen. Gevraagd naar hun zelfontplooiing geeft 79 procent van de ondervraagden aan dat dit voor hen net zo belangrijk is als het transformeren van hun bedrijf. Die zelfontplooiing wordt door 54 procent niet alleen voorafgaand aan de baan belangrijk geacht, maar ook tijdens het werk. Het vragen van feedback speelt daarbij een grote rol. Slechts 51 procent van de ondervraagden CEO’s vraagt feedback aan hun senior team. Dat betekent dat bijna de helft dat niet doet. Daartegenover staat dat 24 procent van de ondervraagden aangeeft op hun eigen intuïtie te vertrouwen.

 

De helft van de respondenten zegt dat het vormgeven van een cultuur binnen het bedrijf het moeilijkste is, 48 procent geeft tevens aan dat tijd voor jezelf vinden om te reflecteren bijna niet mogelijk is. Opvallend is de vraag hoe goed de CEO’s zich achten in het uiten van emoties: waar 57 procent zich daartoe in staat acht, geeft 18 procent aan zich daar ongemakkelijk bij te voelen. Dat aantal ligt vele malen hoger dan bijvoorbeeld bij het verdedigen van onpopulaire collega’s (7 procent) en het spreken over de waarden binnen het bedrijf (3 procent).

 

Zelfs – of eigenlijk vooral – de mensen die vanuit een andere positie binnen het bedrijf doorstromen naar de toppositie hebben nog grote twijfels over de humane kant van het leidinggeven. De onderzoekers zagen specifiek bij deze groep een grote twijfel over hun voorbereiding en het kunnen bouwen van een goed team.

lees verder 
De kracht van een positieve mindset
Donderdag, 7 februari 2019

De kracht van een positieve mindset

De manier waarop we denken, beïnvloedt de manier waarop we handelen. Een simpel en logisch principe, zo lijkt het. Toch blijkt de invloed hiervan groter dan je in eerste instantie denkt. Psycholoog Carol Dweck is grondlegger van de power of mindset. Dweck stelt dat de manier waarop je kijkt en denkt over je eigen intelligentie, talenten en capaciteiten de basis kan zijn van een fixedof een growth mindset.

 

Een fixed mindset, of gefixeerde overtuiging, wil zeggen dat je gelooft geboren te zijn met  bepaalde talenten of capaciteiten, zonder dat je hieraan iets kunt veranderen. Zo zal je bij feedback op je werk eerder geneigd zijn dit te ervaren als falen. Dit weerhoud je ervan te focussen op de inhoud en de feedback te gebruiken om te verbeteren. Het succes van anderen kan ervoor zorgen dat je je bedreigdvoelt, terwijl het succes van anderen ook gebruikt kan worden als inspiratiebron. Niet alleen op je werk, maar in alle aspecten van het leven werkt dit door. Kortom; een gefixeerde overtuiging heeft een negatieve impact op je ontwikkeling en betekent dat je blind wordt voor potentiële kansen en resultaten.

 

Een groeiovertuiging daarentegen, betekent dat je weet dat je talenten en capaciteiten bezit maar dat deze, binnen bepaalde grenzen, door middel van oefening en inzet kunnen veranderen. Mensen met deze overtuiging tonen meer doorzettingsvermogen, ook bij tegenslagen. Ze zien een uitdaging als een mogelijkheid om te leren en zien zichzelf als eigenaar van hun ontwikkel mogelijkheden.

 

Deze overtuigingen bouw je in de loop der jaren op door ervaringen en (personen in je) omgeving. Door je bewust te zijn van de manier van denken en de reden waarom je bepaalde stappen zet, kun je hier wel verandering in brengen. En als leidinggevende kun je de groeiovertuiging van medewerkers stimuleren. Spreek vertrouwen uit over de vaardigheden van een collega, ook als hij of zij een fout maakt. Gebruik vergaderingen om te ontdekken wat maakt dat medewerkers bepaalde resultaten behalen. Gebruik het succes van anderen als inspiratie en om te leren.


Als je daarin slaagt zul je zien dat betere resultaten, motivatie, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en innovatie binnen handbereik liggen. Kerewin Consult kijkt om deze reden tijdens assessments niet alleen naar de huidige capaciteiten, maar vooral naar het ontwikkelpotentieel van een kandidaat. Op welke punten kan een iemand zich ontwikkelen en wat is er nodig om dit te realiseren? In samenwerking met een psycholoog stellen de kandidaten zichzelf zo concrete ontwikkeldoelen.

 

 

lees verder 
Mindfulness helpt bij burn-out
Donderdag, 7 februari 2019

Mindfulness helpt bij burn-out

“Ik zie de laatste jaren een spectaculaire toename van het aantal mensen met burn-out. Vooral onder jonge mensen. Burn-out wordt gedefinieerd als een werk-gerelateerd probleem, maar we bestaan niet uit compartimenten. Als je jonge kinderen hebt en een baan, zijn dat eigenlijk twee fulltime jobs en dat vinden we maar normaal.”

 

Edel Maex is psychiater en hoofd van een stresskliniek in Antwerpen. Hij is ervan overtuigd dat een burn-out wordt veroorzaakt door het feit dat we uit het oog zijn verloren dat mensen zinvol willen zijn en niet alleen willen werken voor het geld. Zo zei hij onlangs in een interview in De Volkskrant: “Mensen kunnen én willen hard werken. Het geeft ons een gevoel van zin. Mensen krijgen geen burn-out omdat ze te hard werken – al speelt dat vast mee – maar vooral omdat ze voelen dat hun werk niet langer zinvol is. Een burn-out komt als er iets gebeurt dat mensen onbillijk vinden, als we het gevoel hebben dat onze inspanningen nutteloos zijn. Dan ineens zakt het vermogen om hard te werken in, is de batterij leeg.”

 

In zijn kliniek wordt onder andere mindfulness ingezet om de stressklachten te verminderen. Maex: “Ik merk dat veel mensen baat hebben bij mindfulness en dat ze ernaar verlangen – zonder dat ze het weten. Ik help mensen contact te maken met dat verlangen. Dat stilstaan bij wat er is, heeft iets contra-intuïtiefs. Ik kan toch beter leuke dingen gaan doen, in plaats van kijken naar moeilijke dingen, zeggen mensen vaak. Maar wat ze ook zeggen: hee, dit deed ik als kind wel. Kinderen maken geen lijstjes in hun hoofd van wat ze straks gaan doen of moeten. Ze kennen ook geen haast. Terwijl je als ouder staat te roepen: trek je jas aan, we komen te laat op school. Wij leren hen die aandacht af, dat vermogen om gewoon ‘te zijn’. En dat moeten ze als volwassene weer leren, via mindfulness.”

 

Werk geeft invulling aan een groot deel van ons leven. Daarom is het belangrijk dat het past bij jouw waarden, vaardigheden, talent en ambitie. Is dat niet het geval, dan is het zinvol om jouw carrière eens kritisch te bekijken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Kerewin Consult helpt je hier graag bij met carrière coaching. Door inzicht te creëren in je loopbaan, talenten en ambities, ga je met nieuwe energie aan de slag. Kijk voor meer informatie op onze website. 

 

En lees het interview met Edel Maex hier:

 

https://www.volkskrant.nl/mensen/zen-leraar-edel-maex-kinderen-maken-ook-geen-lijstjes-in-hun-hoofd-~bf66ac69/?fbclid=IwAR2NQ-ZbQmOxaPsDR1AdDcNvBZ8Uh2T5bXbftJPxNH8IDDM4OES3Km3H_Ys

lees verder 
Prestatiedruk zorgt voor stress
Donderdag, 7 februari 2019

Prestatiedruk zorgt voor stress

Vorige week waren wij bij een advocatenkantoor. De vraag is daar hoe het komt dat vrouwen niet doorstromen naar het partnerniveau? Waarom haken zij af? En wat is eigenlijk het partnerniveau? Wanneer kan je partner worden? Aan welk profiel moet je dan voldoen? Hoe hoog is dan je ambitie?  En hoe verhouden ambitie en burn-out zich tot elkaar? Allemaal vragen waar wij tijdens de ontwikkelings- en assessment dagen dieper op in gaan.

 

Want het lijkt zich te ontwikkelen tot een trend. Een groeiend aantal jonge mensen bezwijkt onder de druk van het moeten presteren. Aan het continu voldoen aan steeds hogere eisen. Zij kiezen om die reden voor een heel ander bestaan met een betere werk-privé balans. Zo kunnen ze ook heel bewust besluiten niet door te stromen naar het partnerniveau.

 

Veel jongvolwassenen lopen tegen deze prestatiedruk aan. In 2014 ervoer 78 procent van de jongvolwassenen een hoge prestatiedruk. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt naar voren dat die druk alleen maar hoger is geworden. Jongvolwassenen moeten een uitgebreid cv, een uitdagende baan, een stabiel inkomen, uitstekende cijfers en een geweldig sociaal leven hebben. Bij een groeiend aantal young professionals leidt dit tot psychische klachten als stress, depressiviteit en angststoornissen. Zij vragen zich af: gaan wij meedoen aan deze rat race of gaan wij het anders doen? En hoe kunnen wij het anders doen? Een interessante ontwikkeling!

 

De Groene Amsterdammer publiceerde onlangs een artikel over deze trend onder de titel ‘Ik kan het wel, maar ik wil niet’. Lees het complete verhaal hier:

 

https://www.groene.nl/artikel/ik-kan-wel-maar-ik-wil-niet?fbclid=IwAR1oJ8szwz0bXzLxrVICQi8fyBC1ggas1MtzEJjyzOPsxTDp2AJTklixCjI

lees verder 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende pagina 
Nederlands Instituut van Psychologen logo Alba academie logo EMCC Netherlands logo