KEREWIN CONSULT

licht op talent

Privacy Statement Kerewin Consult

 

In deze privacy verklaring wordt het privacy beleid van Kerewin Consult toegelicht. Het heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Kerewin Consult. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Kerewin Consult verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en abonnees op onze nieuwsbrief.

 

 1. Over Kerewin Consult

Kerewin Consult is een psychologisch organisatieadviesbureau dat is gespecialiseerd in assessments en coaching voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Kerewin helpt organisaties om leiders te selecteren, te ontwikkelen, te coachen en te inspireren.

Kerewin Consult gaat bewust om met de verwerking van persoonsgegevens, privacy en informatiebeveiliging. Onze medewerkers zijn op de hoogte van en werken volgens de richtlijnen van de AVG. Daarnaast conformeren we ons aan beroepscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Kerewin Consult voert richting testleveranciers de rol van Verwerkersverantwoordelijke. Voor het vastleggen van afspraken in deze relatie m.b.t. verwerking van persoonsgegevens wordt, als onderdeel van de contractafspraken, een verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Kerewin Consult en de testleverancier.

Alle psychologen die als freelancer verbonden zijn aan Kerewin Consult zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en volgen deze ethiek. Meer informatie over het NIP is te vinden op www.psynip.nl.

 

 1. Website

Cookies. Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en daarmee worden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen in uw browser opgeslagen. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

 

 1.  Persoonsgegevens

Het leveren van diensten. Om onze diensten aan u te kunnen leveren verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld als wij een offerte doen op uw verzoek. Of om een relatie met u te onderhouden aangaande de opdracht, een opdracht tot coaching of assessment te verwerken, bevestigen en uit te voeren of om een factuur te verzenden.

Marketing en verkoopactiviteiten. Graag informeren wij onze relaties over vakinhoudelijk nieuws met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.
Verwerking van uw gegevens op de website. Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres bewaard in onze database. U kunt zich te allen tijde weer afmelden voor de nieuwsbrief.

Sollicitaties. Wanneer u ons uw motivatiebrief en CV toe stuurt in het kader van (open) sollicitaties, is het ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Derden. Als Verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij andere partijen (Verwerkers) inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een (online) testleverancier of assessmentpsycholoog. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, werken zij volgens de richtlijnen van de AVG.  Wij zorgen er zodanig voor dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Wij verkopen uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

 

 1. Server

Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen server van Kerewin Consult, de gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden.

 

 1. Bewaartermijnen

Kerewin Consult bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

 • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar.
 • Voor sollicitatieprocedures: 4 weken, tenzij u aangeeft dat wij u gegevens langer mogen bewaren.
 • Deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen.
 • Assessmentdossier en testgegevens: 2 jaar.
 •  Coaching dossier: 2 jaar.

 

 1. Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Het is mogelijk om de door Kerewin Consult verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen  inzage in uw dossier geven wanneer u hier om vraagt. Daarnaast kan Kerewin Consult de gegevens in uw rapport corrigeren indien u kan aantonen dat deze onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wilt laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.  

Overdracht van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook kunt u uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

 

 1. Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Kerewin Consult T.a.v. Nienke Lemmers
Zwarteweg 10, 1412 GD Naarden
Telefoon: 0621682627
Email: assessment@kerewin.eu

 

U ontvangt uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk antwoord. 

Versiebeheer van dit privacyreglement

Kerewin Consult behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018.

 

Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo