KEREWIN CONSULT

licht op talent

Heeft u al knowmads in dienst?
Woensdag, 9 oktober 2019

Heeft u al knowmads in dienst?

Een knowmad is iemand die werkt vanuit een leergierige en nieuwsgierige houding en die continu leert, online actief is en sociale technologie doelgericht inzet. Investeren in knowmadisch werken kan organisaties veel opleveren. Alleen al omdat deze medewerkers continu werken aan hun ontwikkeling.

 

Knowmads werken doelgericht, maken zichtbaar waar hun interesses liggen, gaan werkrelaties aan, kijken af en brengen interessante ideeën van buiten naar binnen. Ze weten die ideeën bovendien te verbinden aan vraagstukken in hun eigen praktijk en maken zo nodig een nieuwe vertaling daarvan. Knowmadisch werken levert dan ook meer snelheid in werken op en ook dat komt de organisatie ten goede.

 

Hoeveel een professional investeert in zijn of haar ontwikkeling, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leercultuur in de organisatie. Een belangrijk element van die cultuur is het stimuleren van zelfsturing, autonomie en het aanwakkeren van intrinsieke motivatie. Het gaat erom dat ze zelfstandig kunnen zijn, eigen afwegingen kunnen maken, eigen praktijkkennis en opvattingen kunnen onderzoeken, hun eigen weg kunnen kiezen.

 

Knowmads gedijen in een omgeving die hen ondersteunt in het werken vanuit hun talenten en met veel autonomie. Start bij het talent van mensen en organiseer het werk daaromheen. Dat kunnen ze prima zelf. Dat doen ze buiten hun werk immers ook. Knowmads hebben een sterke focus op het doen van goed werk. Ze sturen zelf aan op kwaliteit vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doen dit vanuit een autonome positie.

 

Geïnteresseerd in dit onderwerp? Kijk eens op de website van de Knowmads Business School in Amsterdam: www.knowmads.nl


 terug
Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo