KEREWIN CONSULT

licht op talent

Focus op ad hoc werkgeluk is funest
Dinsdag, 24 oktober 2023

Focus op ad hoc werkgeluk is funest

Werkgevers die zich richten op korte termijn werkgeluk creëren tijdelijk voldoening, maar verwaarlozen op lange termijn de waarde van werk. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Sue der Kinderen (VU Amsterdam). Werknemers kunnen kortstondig werkgeluk ervaren, zonder daadwerkelijk gelukkig te zijn in hun werk. Niet van betekenis zijn, leidt tot minder weerbare mensen op de werkvloer en stimuleert onbedoeld het verloop. 

 

Organisatiepsycholoog Der Kinderen: “In een krappe arbeidsmarkt is elke werkgever extra doordrongen van het gegeven dat het menselijk kapitaal het meest waardevolle bezit is. Veel werkgevers bevorderen daarom het ‘hedonisch’ werkgeluk; kortdurende geluksmomenten. Ze organiseren vrijdagmiddagborrels, regelen nieuwe iPhones en proberen de werkdruk te beheersen. Dat is goed en logisch. Alleen draagt dit niet voldoende bij aan het creëren van een positieve werkcultuur. Daarvoor is investeren in het ‘eudaimonisch welbevinden’ noodzakelijk. Oftewel faciliteer als werkgever - naast het korte termijn genot - uitdagend, betekenisvol werk dat bijdraagt aan een groter geheel en dat wordt gewaardeerd. Dit resulteert in een vervuld en zinvol leven.”

 

Volgens Sue zorgt het voor meer betrokkenheid, verbeterde prestaties en innovatief werkgedrag bij werknemers. Het actief werken aan persoonlijke groei, het najagen van zingevend werk en het hebben en onderhouden van positieve relaties dragen bij aan dat eudaimonisch welbevinden. Werkgevers kunnen het werkgeluk van hun medewerkers op de lange termijn stimuleren en faciliteren. Der Kinderen geeft de volgende drie tips:

 

- Richt je op de waarde van werk, omdat mensen beter presteren wanneer ze bijdragen aan een groter doel en zich daardoor waardevol en zinvol voelen. Dit samenspel van persoonlijke waarden en werkwaardering is essentieel voor het bereiken van eudaimonisch welzijn.

 

- Plan gesprekken in die los staan van de operationele zaken en bereid deze gesprekken allebei voor. Als leidinggevende kun je ‘huiswerk’ meegeven aan je medewerkers: waar wil jij nu en in de toekomst een bijdrage aan leveren? “Ga samen het ongemak aan”, aldus Der Kinderen.

 

  • Maak de transitie van taakgericht werken naar mensgericht werken. Creëer een werkcultuur waarin de waarde van zowel het werk als de persoon op waarde wordt geschat. De onderlinge relaties zijn daarbij essentieel. Mensen die goed zijn in het bouwen aan die relaties en die een groot aanpassingsvermogen hebben, functioneren beter op de lange termijn. Ze zijn weerbaarder en kunnen goed met veranderingen omgaan.

 

Het promotieonderzoek is uitgevoerd onder 2111 respondenten en laat zien dat eudaimonisch werkgeluk de kwaliteit van werk positief beïnvloedt, met verbeterde medewerkersbetrokkenheid, taakprestaties en innovatie als resultaat. Een positieve werkcultuur en dienend leiderschap spelen hierbij een cruciale rol. Gedragsinterventies, zoals deelname aan zinvolle activiteiten en zelfverbetering, bevorderen eveneens de werkprestaties en betrokkenheid van medewerkers.

 

Het doel van het promotieonderzoek was werkgeluk en welzijn meer objectief te benaderen, zodat het actief bevorderd en vormgegeven kan worden. Dit betekent verschuiven van de focus op hoe mensen zich voelen naar wat ze doen. Wanneer eudaimonisch welzijn wordt beschouwd als "wel-doen," begrijpen we dat het draait om meer dan alleen het ervaren van betekenis en doel. Het gaat erom dat er daadwerkelijk stappen worden ondernomen: het nastreven van betekenisvolle doelen, het opbouwen van positieve werkrelaties en het zoeken naar kansen voor groei en ontwikkeling. Wanneer dit op regelmatige basis op het werk wordt praktiseert, presteert men beter, is men meer betrokken bij het werk en floreren individuen psychologisch. 

 

Lees hier meer.


 terug
Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo