KEREWIN CONSULT

licht op talent

Heb jij al een (beste) vriend op het werk?
Maandag, 22 april 2024

Heb jij al een (beste) vriend op het werk?

“Goede relaties zijn goed voor de gezondheid en het geluksgevoel.” Dat zegt Robert Waldinger, directeur van de Harvard-studie die mensen van verschillende achtergronden al meer dan 75 jaar volgt over wat hen gelukkig maakt. Ook Brené Brown geeft het aan: “Connectie is de reden waarom we hier zijn. Het geeft een doel en betekenis aan ons leven.”

 

Als je dit vertaalt naar de werkomgeving, is er ook veel onderzoek dat het belang van goede relaties aangeeft. Bij het zelfdeterminatiemodel van Deci & Ryan speelt Relatedness (verbondenheid) een belangrijke rol. Het is volgens hen een belangrijke psychologische behoefte van mensen dat er om hen wordt gegeven, dat ze voor anderen kunnen zorgen, dat ze tot verschillende groepen behoren die belangrijk voor hen zijn.

 

Hoe zit het nu met het hebben van vrienden op het werk? Stephen Friedman, adjunct professor bij York University in Canada, onderscheidt vier vormen van vriendschappen op het werk, vrij vertaald:

 

  1. ‘Werkplek-beste vriend’. Dit is een zeer nauwe vriendschap met een collega die wordt gekenmerkt door persoonlijke openheid. Werkplek-beste-vrienden hebben veel respect voor elkaar, tonen vertrouwen en eerlijkheid
  2. ‘Werkplek-goede vriend’. Dit zijn hechte vriendschappen, maar niet helemaal op het niveau van de beste vriend. De meeste mensen in deze relaties willen goede vrienden blijven, zelfs als één persoon de werkplek verlaat
  3. ‘Werkplek-vriendelijk’. Deze relatie heeft enkele van dezelfde kenmerken als hierboven, maar is minder waarschijnlijk om voort te duren buiten het werk. Er is meestal ook minder persoonlijke openheid. Met andere woorden, het is de werkvriend – de persoon waar je mee luncht of koffie drinkt
  4. ‘Collega-bekende’. Dit verwijst naar iemand die je vaak op het werk ziet, maar de interacties  zijn beperkt tot het uitwisselen van glimlachen of korte beleefdheden

Gallup is overtuigd van het belang van het hebben van een Best Friend op het werk. Het onderzoeksbureau heeft al jaren in hun Q12 (engagement survey) de stelling ‘I have a best friend at work’ opgenomen. Recente gegevens van Gallup tonen aan dat het hebben van een ‘beste vriend’ op het werk belangrijker is geworden sinds corona, zelfs gezien de dramatische toename van werken op afstand en hybride werken. 

 

Uit de data van Gallup komt naar voren dat medewerkers die een beste vriend op het werk hebben, significant vaker het volgende doen:

  • ze betrekken, enthousiasmeren klanten en interne partners
  • ze krijgen meer gedaan in minder tijd
  • ze ondersteunen een veilige werkomgeving waardoor er minder ongelukken zijn
  • ze innoveren en delen ideeën
  • ze hebben plezier tijdens het werk

 

Lees hier meer.


 terug
Nederlands Instituut van Psychologen logo Cedeo logo EMCC Netherlands logo