KEREWIN CONSULT

licht op talent

Lencioni stap 2: Constructieve conflicten

Maandag, 8 oktober 2018

Lencioni stap 2: Constructieve conflicten


Vorige week hadden wij een intake voor een teamcoaching. Teamleden negeren elkaar, roddelen en gaan het gesprek niet rechtstreeks aan. Dit komen wij vaker tegen. Stevige discussies gaat men op de werkvloer meestal uit de weg. Dat is jammer. Want een goede discussie kan juist bijdragen aan een goed functionerend team. Net als in iedere relatie, komen in een team ook conflicten voor. De kunst is die conflicten op een constructieve manier aan te gaan, aldus Lencioni.

 

In deze tweede aflevering over de Teamwork Piramide van Lencioni gaan we in op de rol van constructieve conflicten versus kunstmatige harmonie. Conflicten kunnen in ieder relatie tot een sterkere band leiden, mits ze worden uitgesproken. Als een teamlid zich uitspreekt, blijft er geen frustratie over en is de kans dat het conflict een eigen leven gaat leiden klein. Toch heerst er een taboe op conflicten. De angst voor confrontaties zorgt ervoor dat veel onbesproken blijft. Die angst komt voort uit de misvatting dat een confrontatie een synoniem voor ruzie is. Maar als niemand zich uitspreekt, heerst er schijnvrede en komt de onderste steen nooit boven. Juist constructieve conflicten zorgen voor vooruitgang.

 

Duikgedrag
Meestal is er angst voor confrontaties en conflicten als er geen vertrouwen is. Dit zorgt ervoor dat kritieke of controversiële onderwerpen niet op de agenda komen en medewerkers niet vechten voor het grote belang. Als niemand het achterste van zijn tong durft te laten zien, zullen er ook nooit ongeremde en hartstochtelijke discussies plaatsvinden. Terwijl die juist zo constructief zijn. En nodig om de echte, diepliggende problemen boven water te krijgen en op te lossen. Bovendien nodigt deze sfeer uit tot duikgedrag, eilandjesvorming en een “ja-zeggen-nee-doen-mentaliteit”.

 

Teams die bang zijn voor conflicten:

• Hebben vervelende vergaderingen;

• Creëren situaties waarin achterbakse politiek en persoonlijke aanvallen gedijen;

• Negeren controversiële onderwerpen die van doorslaggevend belang zijn voor het team;

• Slagen er niet in om te profiteren van de standpunten en perspectieven van de teamleden;

• Verspillen tijd en energie met het ophouden van de schijn en met interpersoonlijk risicomanagement.

 

Volgens Lencioni is de eerste stap dat het team erkent dat conflicten en confrontaties niet aanvallend, maar juist constructief en productief zijn. Het is daarbij belangrijk om zorgvuldig en diepgaand onderzoek te doen naar ‘oud zeer’, onuitgesproken gevoelens en andere sluimerende zaken die onherroepelijk tot veenbrandjes gaan leiden. Een goede procesbegeleider helpt hier zeker bij.

 

Levendig en boeiend
Teams die confrontaties aangaan, kunnen levendig en boeiend vergaderen. Ze ontwijken geen moeilijke onderwerpen, ze denken als groep mee, spreken ideeën uit en gebruiken die zonder vooroordeel. Omdat iedereen weet dat het enige doel is om zo goed mogelijk de totale omvang van een probleem in kaart te brengen en op de kortst mogelijke termijn de best mogelijke oplossing te bereiken. Hoe verhit de vergadering ook geweest mag zijn, het team vertrekt niet zonder zeker te stellen dat er geen emotionele resten zijn blijven hangen of schade is aangericht.


 terug
Nederlands Instituut van Psychologen logo Alba academie logo EMCC Netherlands logo